El Ricky vindrà a l'escola

El fet de conviure amb animals proporciona molts beneficis i satisfaccions, però alhora comporta una sèrie d'obligacions per a garantir la correcta convivència amb les persones i l’entorn. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris i propietàries amb els animals i amb la societat és el que es coneix  com a “tinença responsable”.

Anualment, milers d’animals de companyia són abandonats. Cal conscienciar la societat sobre les conseqüències de l’abandonament i fomentar l’adopció d’aquests animals.

Per gaudir amb seguretat de la companyia dels nostres animals, s’han de mantenir i incorporar a la vida diària unes normes bàsiques d’higiene.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

 

  1. Definir animal domèstic, de companyia i exòtic.
  2. Fomentar la tinença responsable, la protecció i l'adopció d'animals de companyia.
  3. Assolir les normes bàsiques d’higiene.
  4. Reflexionar sobre l’abandonament dels animals de companyia i les seves conseqüències.
  5. Donar a conèixer els gats ferals i les colònies felines del Prat, i explicar com es gestionen.
  6. Estimar i respectar els animals que formen part de la societat en què vivim.

Activitats

Làmines murals i titelles.

A través dels titelles protagonistes (el gos Ricky i el gat feral Pepe) es treballen els drets dels animals i els deures dels seus propietaris i propietàries. Es reforça el paper de les normes bàsiques d’higiene, ja que aplicar-les correctament és fonamental per garantir una convivència segura amb l’animal de companyia. A més, es dóna a conèixer la situació dels gats ferals i les accions que es duen a terme per tenir-ne cura.

 

Persones destinatàries

1r Primària

Observacions

Davant de la situació actual i canviant , les activitats s'adaptaran a la realitat social i grupal del moment que s'hagin d'impartir.

La durada de l'activitat és de 2 hores, repartides en dues sessions.