El Ricky vindrà a l'escola

Tenir animals de companyia exigeix complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat, per tal de garantir la correcta convivència amb les persones i l’entorn. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris amb els animals i amb la societat és el que es coneix per “tinença responsable”.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Fomentar la tinença responsable d’animals de companyia (gossos, gats i fures)

Activitats

Làmines murals.

A través dels titelles (Ricky i Pepe) es treballen els drets dels animals, que es complementen amb els deures dels seus propietaris.

Persones destinatàries

Alumnat del primer cicle d'educació primària i P5