El refugi climàtic de la Dra. Shiva

Temes: Ciutat i Territori
Categories: Energia
Eix temàtic: Educació ambiental

En l'activitat es treballa el concepte de canvi climàtic i l'adaptació de les persones i ciutats a les noves condicions climàtiques.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Conèixer les conseqüències del canvi climàtic.
  • Posar en valor els espais verds urbans, especialment com a refugis climàtics.
  • Ser proactius en les problemàtiques ambientals.

Activitats

Davant de les altes temperatures, els participants hauran de buscar zones de confort tèrmic, en especial per a les persones vulnerables com poden ser els infants o les persones grans, i els parcs i zones verdes es presenten com a candidats per ser refugis climàtics. Mitjançant l'anàlisi amb els sentits i equips de mesura, l'alumnat podrà aprendre què és un refugi climàtic i decidir si el parc o localització on es desenvolupa l'activitat pot esdevenir-ne un d'adient.

Mitjançant l'anàlisi amb els sentits i equips de mesura, l'alumnat podrà aprendre què és un refugi climàtic i decidir si el parc o localització on es desenvolupa l'activitat pot esdevenir-ne un d'adient.

 Aquesta activitat compta amb una activitat posterior per esbrinar quines mesures i accions es poden prendre per transformar el centre educatiu en refugi climàtic i adaptar-lo, juntament amb les llars, a les noves condicions climàtiques.

Persones destinatàries

3r Primària, 4t Primària

Observacions

Les explicacions, dinamització i recursos de l'activitat són en català. També es pot fer en castellà i en anglès.

Aquesta activitat es pot complementar amb l’activitat “Visita guiada a la Casa de l’Energia”.