El gust és a la diversitat

Temes: Persones
Categories: LGBTI
Nivell educatiu: Educació Especial
Eix temàtic: Diversitat sexual i de gènere

Taller per al reconeixement de la diversitat sexual i de gènere.

Actualment, vivim sota un imaginari que estipula que hi ha diverses sexualitats; tanmateix, malgrat que la nostra mirada s’hagi ampliat, habitualment seguim donant per suposada l’heterosexualitat. En aquest taller veurem els referents LGBTI a les diferents cultures i llocs del món, les conseqüències individuals i socials de l’exclusió i treballarem l’autoestima i l’apoderament de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. 

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Ampliar la mirada pel que fa a la diversitat sexual i de gènere, per trencar estereotips i prevenir la discriminació i LGBTI fòbia.

Activitats

Taller participatiu on es crea un espai íntim per compartir vivències pròpies i es reflexiona sobre creences i normes socials, per trencar estereotips

Persones destinatàries

Alumnat  de 4t d'ESO i d'Educació Especial

Observacions

Aquesta acció, l'organitza l’Ajuntament del Prat, en el marc de la LLEI 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

La realització de l’activitat estarà condicionada a la formalització del procediment contractual, que es preveu que no serà abans del segon trimestre del curs 2018-19