El Consell dels Infants

Temes: Educació
Categories: Participació
Eix temàtic: El Prat, ciutat dels infants

Òrgan de participació format per entre 25 i 30 infants de la ciutat del Prat, que es reuneixen periòdicament amb l’objectiu de pensar, organitzar i portar a terme propostes per millorar la ciutat.

És un espai no només generador d’idees pròpies, sinó també receptor de propostes d’altres àrees, municipals o no, entitats infantils, juvenils, veïnals, esportives, de lleure, etc. que ajudin a millorar i construir la ciutat.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Oferir als infants l’oportunitat de formar part activa de la societat, recollint, debatent i posant en pràctica les seves opinions, propostes i idees sobre la vida a la seva ciutat.

Activitats

El Consell dels Infants aprova a principi de curs el  pla de treball en què es detallen les diferents accions que es portaran a terme al llarg del curs i de les quals es va informant regularment a través del web del Consell, entre d’altres.

Persones destinatàries

5è Primària, 6è Primària

Alumnat de 5è i 6è de primària