El Consell d'Adolescents

Temes: Educació
Categories: Participació
Eix temàtic: Un lloc per dir-hi la nostra

És l’espai de participació per a adolescents del Prat, on nois i noies del municipi d’entre 12 i 16 anys poden col·laborar activament en la construcció, desenvolupament i millora de la ciutat, repensant-la d’acord amb les necessitats del seu col·lectiu i els seus suggeriments.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Promoure la cultura de la participació i els principis democràtics en adolescents del Prat.

Promoure els drets dels nois i noies adolescents al Prat de Llobregat.

Repensar la ciutat a partir de la seva participació, com a garantia d’una ciutat millor.

Impulsar una major visualització de la seva tasca de representació i participació en la construcció de la ciutat.  

Promoure un canvi de mirada i d'actitud dels adults envers els adolescents, i donar més valor a la seva opinió i a la seva voluntat de transformació social en tots els àmbits de la societat.

Activitats

 

 

Es fan trobades un cop al mes, d’una hora i mitja de durada, fora de l’horari lectiu, amb sessions dinamitzades per professionals.

Hi ha actes i activitats fora d’aquestes sessions, com una jornada a inici de curs, la participació a la Mostra d’Entitats i el Festival Jove AltraVeu, entre d’altres. També es fa una trobada amb l’alcalde de la ciutat per explicar-li les inquietuds i motivacions que tenen i la posada en marxa d'iniciatives del Consell d'Adolescents.

D'altra banda, els membres del Consell també participen a la Taula Local de la Infància i l’Adolescència de la ciutat.

Persones destinatàries

Educació secundària

 

Alumnat de 1r i 4t d’ESO