El cicle dels residus

Temes: Urbà
Categories: Educació ambiental
Nivell educatiu: Educació primària
Eix temàtic: Educació ambiental

Activitat per donar a conèixer el món de la gestió dels residus

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Identificar els residus que es generen majoritàriament a casa i a l'escola.
  • Explicar diferents estratègies per disminuir la generació de residus.
  • Analitzar la diferència entre reciclar, reutilitzar i reduir, i practicar actituds personals.
  • Adquirir competències per actuar d'una manera responsable envers el medi.

Activitats

Activitat a l'aula, d’una hora de durada, en què es donarà a conèixer el cicle dels residus i recursos: com se separen els residus a casa i com es pot prevenir la generació de residus. També es reflexionarà conjuntament sobre les pràctiques de reutilització i reciclatge que permeten fer dels residus un recurs. Es fomentarà el consum responsable i la filosofia de les 3 R: reduir, reutilitzar i reciclar.

Amb l'alumnat d'infantil  l'activitat consistiex a simular una compra en un mercat. S'anomena "Anem al mercat, de forma específica".

Persones destinatàries

Alumnat d'educació infantil, primària i secundària

Observacions

L'activitat s'adaptarà al nivell educatiu que l'hagi demanat.