El cicle de l'aigua

Activitat per donar a conèixer el cicle de l'aigua

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Comprendre el cicle natural de l'aigua i la seva relació amb el cicle urbà.
  • Conèixer el funcionament del cicle urbà de l'aigua.
  • Donar a conèixer algunes de les competències i funcions de l'AMB relacionades amb el cicle de l'aigua.
  • Consolidar alguns hàbits sostenibles en relació amb l'ús de l'aigua.

Activitats

Aquesta activitat a l'aula s'inicia amb una dinàmica de motivació per contextualitzar l'activitat. A continuació es duran a terme diversos experiments en què els participants es convertiran en un dels elements implícits del cicle de l'aigua (tant el natural com l'urbà) i entre tota la classe l'hauran de representar i ordenar. També es farà un senzill experiment en què se simularà el procés de depuració de l'aigua. Per acabar, es farà una dinàmica per reflexionar sobre el valor de l'aigua i el bon ús que n'hem de fer. Té una durada d'una hora. 

Persones destinatàries

Alumnes d'educació primària i secundària