El bosc a la sorra

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació ambiental

Durant aquesta activitat es fan experiències de reconeixement sensorial i d’exploració, i activitats per conèixer la vegetació i els animals, en concret els pins i els ocells que hi ha en una de les poques pinedes litorals que es conserven.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Comprendre com viuen els animals i les plantes del litoral
  • Valorar la singularitat de la pineda litoral com a espai natural
  • Entendre la pineda litoral com un espai on han de ser compatibles la conservació i l’ús lúdic
     

Activitats

L’activitat consisteix en la descoberta de la pineda de Can Camins. Els infants s’organitzaran en grups per anar descobrint els principals elements, biòtics i abiòtics, del bosc: els pins, el sòl, la vegetació i la fauna més característica, de manera que al final hauran recollit tota una sèrie de dades que els permetran valorar com és l’ecosistema i quines  relacions s’hi donen. 

Persones destinatàries

Alumnat de 3r d’educació primària

Observacions

El transport pot ser subvencionat. Hi ha possibilitat d'accedir amb transport públic.

Per a la sortida, cal que l'alumnat porti aigua, gorra, calçat còmode i esmorzar.