Eines deliberatives per als espais de tutoria

Temes: Obert i innovador
Categories: Participació ciutadana
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

Assessorament i suport en la gestió dels espais de tutoria des d'una perspectiva participativa de l'alumnat fent servir eines i recursos que faciliten la deliberació del grup.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

- Generar espais de tutoria participatius en què els alumnes esdevinguin els protagonistes.

- Introduir la cultura democràtica a l’aula.

Activitats

-  Orientació i suport als equips docents per dotar-los d'eines que facilitin la participació de l'alumnat en els espais de tutoria.

-  Dotar d’eines el professorat a partir de la pràctica en una sessió de tutoria.

Materials de suport:

- Recerca bibliogràfica per aprofundir més en el tema

- Material fungible per poder portar a terme dinàmiques participatives

Persones destinatàries

5è Primària, 6è Primària, Professorat

Observacions

L'acció es pot adaptar depenent del treball previ sobre la temàtica que hagi realitzat el grup destinatari.

La dinàmica requereix una sala diàfana que permeti agrupacions flexibles.