Eines deliberatives per als espais de tutoria

Temes: Obert i innovador
Categories: Participació ciutadana
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

Assessorament i suport en la gestió dels espais de tutoria des d'una perspectiva participativa de l'alumnat fent servir eines i recursos que faciliten la deliberació del grup.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

- Generar espais de tutoria participatius en què els alumnes esdevinguin els protagonistes.

- Introduir la cultura democràtica a l’aula.

Activitats

-           Orientació i suport als equips docents per dotar-los d'eines que facilitin la participació de l'alumnat en els espais de tutoria.

-           Dotar d’eines el professorat a partir de la pràctica en una sessió de tutoria.

Materials de suport:

- Recerca bibliogràfica per aprofundir més en el tema

- Material fungible per poder portar a terme dinàmiques participatives

Persones destinatàries

5è Primària, 6è Primària, Professorat

Professorat i alumnat de 5è i 6è de primària

Observacions

L'acció es pot adaptar depenent del treball previ sobre la temàtica que hagi realitzat el grup destinatari.

La dinàmica requereix una sala diàfana que permeti agrupacions flexibles.