Educació per a la Salut a l'Educació Infantil. Activitat teatralitzada sobre salut.

Temes: Educació
Nivell educatiu: Educació infantil
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal

Objectius

  • Descobrir, conèixer i controlar progressivament el nostre cos, fomentar l’adquisició d’una imatge positiva d’un mateix, i valorar la identitat sexual pròpia
  • Conèixer els elements bàsics de la reproducció humana
  • Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i de cura, i identificar aquells elements que poden suposar algun tipus de risc
  • Adquirir coneixements i desenvolupar actituds amb relació als hàbits bàsics de salut i benestar
  • Conèixer qui és el/la professional que té cura de nosaltres quan estem malalts
     

Activitats

Treball a l’aula de les activitats proposades a la proposta didàctica.

Activitat teatralitzada per a l'alumnat de I4.

Persones destinatàries

Educació infantil