Drets i oportunitats de la infància i l’adolescència (LDOIA)

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

Els adolescents tenen un seguit de drets que han de ser respectats per tal de garantir el seu benestar. No hi ha dret sense responsabilitat, per tant conèixer els drets és clau per reconèixer els dels altres i donar un sentit comunitari al seu compliment. Aquest taller ens servirà per saber més dels nostres drets a través de situacions properes i reals, per valorar com es compleixen en els nostres entorns i per reconèixer la nostra part de responsabilitat vers els drets dels altres.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Donar a conèixer la nova llei.
  • Orientar els i les professionals per a la implementació del nou model de protecció de la infància i l’adolescència.
  • Aprofundir en aspectes concrets del desenvolupament d’aquesta llei en les diferents disciplines (educativa, psicològica...).
  • Obtenir un coneixement teòric mínim, perquè els i les professionals puguin enfrontar-se a la praxi amb el coneixement de la llei i una articulació de coneixements que ha de generar millors decisions.

Activitats

Sessió formativa

Persones destinatàries

Professorat d’escoles d’educació primària i instituts d’educació secundària