Drets i oportunitats de la infància i l’adolescència (LDOIA)

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

La nova Llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència representa un canvi de paradigma en la concepció de la infància. S’adreça a tota la població infantil i adolescent en general i dicta mesures proactives per aconseguir un major benestar tant per a la població que es troba en situació de risc com per a la que no s’hi troba. Atorga un tracte legislatiu del mateix nivell a tota la infància i adolescència de Catalunya. És una llei de tots i per a tots, i és una eina que ens correspon utilitzar adequadament per desenvolupar totes les possibilitats en benefici dels infants i adolescents de Catalunya.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Donar a conèixer la nova llei.
  • Orientar els i les professionals per a la implementació del nou model de protecció de la infància i l’adolescència.
  • Aprofundir en aspectes concrets del desenvolupament d’aquesta llei en les diferents disciplines (educativa, psicològica...).
  • Obtenir un coneixement teòric mínim, perquè els i les professionals puguin enfrontar-se a la praxi amb el coneixement de la llei i una articulació de coneixements que ha de generar millors decisions.

Activitats

Sessió formativa

Persones destinatàries

Professorat d’escoles d’educació primària i instituts d’educació secundària