Dinamització d'estudiants

Temes: Persones
Categories: Joves.Prat
Nivell educatiu: Batxillerat, Educació secundària
Eix temàtic: Serveis

El projecte de dinamització d'estudiants és una iniciativa que coordina diferents espais de participació que faciliten recursos que es  posen a disposició de l'alumnat.
 

Objectius

 -Donar suport i infraestructura a les iniciatives de l'alumnat de secundària del Prat de Llobregat.
- Potenciar la participació activa dels joves en la gestió i en la vida dels centres docents i del municipi.
- Apropar a l'alumnat la informació i els recursos que els puguin ser d'utilitat.
- Afavorir el treball en xarxa entre l'alumnat de diferents centres de la ciutat.
- Donar eines al jovent perquè pugui fer ús dels seus drets i deures.
- Acompanyar l'alumnat representant dels centres dins els òrgans de participació educativa.

Activitats


És l’espai d'atenció presencial estable als patis dels instituts que posa a l'abast del jovent recursos informatius d'interès, accions, i estratègies que promouen experiències de participació.

  La dinamitzadora apropa material informatiu durant les hores de pati. L'objectiu és que els i les joves tinguin un espai físic al seu entorn educatiu on el dinamitzador d'estudiants pugui facilitar-los la informació i l’assessorament adequat a les seves necessitats, d’una forma propera i senzilla. Així es genera un intercanvi fluid en ambdues direccions.


Xarxa d'antenes juvenils
Grup d'estudiants de tots els centres del Prat que promouen la participació i la informació a la resta del jovent. S'impliquen en actes de ciutat, organitzen activitats pròpies per a aquest col·lectiu i vehiculen la informació entre l'alumnat dels centres educatius i El Lloro.

La tasca principal de les antenes informatives joves és establir una relació bidireccional amb l'alumnat de la ciutat d'entre 12 i 18 anys per mantenir-lo informat.

És un projecte de difusió de la informació i dels recursos que existeixen per a joves, posant l'accent en l'àmbit local, però sense descuidar els serveis que poden respondre a les seves necessitats en l'àmbit autonòmic, estatal o d’arreu del món.

Representant d'estudiants a l'aula o que és membre del Consell Escolar. 
Als instituts, també es treballa amb un altre tipus de joves participatius, membres del Consell Escolar. Aquests són els representants de la resta d'estudiants dins de l’ institut. Reben i traspassen informació des de l'equip docent a l'alumnat i a l'inrevés. 

Persones destinatàries

Alumnat d'ESO i batxillerat