Dinamització d'estudiants

Temes: Persones
Categories: Joves.Prat
Nivell educatiu: Batxillerat, Educació secundària
Eix temàtic: Serveis

El projecte de dinamització d'estudiants és una iniciativa que coordina diferents espais de participació i facilitació de recursos que es troben a disposició de l'alumnat.
 

Objectius

 -Donar suport i infraestructura a les iniciatives de l'alumnat de secundària del Prat de Llobregat
- Potenciar la participació activa en la gestió i vida dels centres docents i del municipi.
- Apropar la informació i recursos que pugui ser d'utilitat a l'alumnat.
- Afavorir el treball en xarxa entre l'alumnat de diferents centres de la ciutat
- Donar eines al jovent per poder fer ús dels seus drets i deures.
- Acompanyar l'alumnat representant dels centres dins els òrgans de participació educativa

Activitats

Punts mòbils setmanals
És l’espai d'atenció presencial estable als patis dels instituts que posa a l'abast del jovent recursos informatius d'interès, accions, i estratègies que promouen experiències de participació.

S'estableixen punts mòbils durant les hores de pati amb material informatiu. L'objectiu és que els i les joves tinguin un espai físic al seu entorn educatiu on el dinamitzador d'estudiants pugui facilita’ls-hi la informació i l’assessorament adequat a les seves necessitats, d’una forma propera i senzilla. D'aquesta forma es genera un intercanvi fluid en ambdues direccions.


Xarxa d'antenes juvenils
Grup d'estudiants de tots els centres del Prat que promouen la participació i la informació a la resta del jovent. S'impliquen en actes de ciutat, realitzen activitats pròpies per aquest col•lectiu i vehiculen la informació entre l'alumnat dels Centres Educatius i el Lloro.

La tasca principal de les antenes informatives joves és establir una relació bidireccional amb l'alumnat de la ciutat entre els 12 i els 18 anys per mantenir-lo informat.

És un projecte de difusió de la informació i dels recursos que existeixen per a joves, posant l'accent en l'àmbit local, però sense descuidar els serveis que poden respondre a les seves necessitats a nivell autonòmic, estatal o d’arreu del món.

Coordinació i formació de l'alumnat delegat i conseller escolar
Als instituts, també es treballa amb un altre tipus de jovent participatiu, són les persones delegades i conselleres escolars. Aquestes, són les representants de la resta d'estudiants dins de l’ institut. Són les persones que reben i traspassen informació des del equip docent a l'alumnat i al revés. 

Persones destinatàries

Alumnat de la E.S.O. i Batxillerat.