Difusió a El Prat Ràdio dels treballs del Fòrum de treballs de recerca

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Serveis

Entrevista a l'alumnat participant al Fòrum i explicació dels treballs de recerca i de l'experiència viscuda durant el procés. 

Objectius

Fer difusió dels treballs seleccionats