Difusió a El Prat Ràdio dels treballs del Fòrum de treballs de recerca

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Serveis

Entrevista i explicació dels treballs de recerca

Objectius

Fer difusió dels treballs seleccionats