Difusió d'activitats a la ràdio

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares, Professorat
Eix temàtic: Serveis

El Prat Ràdio, l’emissora municipal del Prat de Llobregat, és un mitjà d’informació i un servei públic que contribueix al coneixement de totes les activitats que es fan a la ciutat i fomenta que la gent hi participi.

En aquest sentit, El Prat Ràdio és també un mitjà de difusió de les activitats, els projectes, l’oferta formativa, etc. dels diferents centres educatius, AMPA o de  la resta de membres i sectors de la comunitat educativa.

Objectius

Donar a conèixer les activitats, els projectes i l’oferta dels centres educatius de la ciutat.

Persones destinatàries

Membres de la comunitat educativa del Prat