Desmuntant el masclisme

Temes: Persones
Categories: Dones
Nivell educatiu: Educació Especial
Eix temàtic: Sensibilització en clau de gènere

Repensar les històries que viuen els herois de pel·lícula, les seves aventures, valors i maneres de resoldre els conflictes és una eina poderosa per repensar els rols de gènere. 

En aquest taller, que realitzarà l'entitat Drac Màgic, s'entrarà en diversos exemples de protagonistes masculins de films i sèries, per comprendre els mecanismes de construcció de la masculinitat arquetípica, així com es posaran les bases d’un debat al voltant de les possibilitats transgressores de desmuntar aquesta masculinitat, també pel que fa a les relacions interpersonals, afectives i amoroses.

Què treballem?
Identificar els valors tradicionalment associats a la masculinitat i a la feminitat
Qüestionar l’arquetip de l’heroi en relació amb la pervivència de la cultura de guerra.
Entendre la relació entre els mandats de gènere i la construcció de relacions abusives.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Prendre consciència de la desigualtat de gènere (entre homes i dones) present en tots els àmbits de la vida. 

Persones destinatàries

Cicles formatius, Educació Especial, 1r ESO, 2n ESO

Alumnat de cicles formatius, educació especial i 1e i 2n de la ESO 

Observacions

Caldrà projector