La biblioteca, espai d'aprenentatge actiu, ofereix a la comunitat educativa diversos recursos i propostes d'activitats amb la intenció de satisfer les seves necessitats en relació amb la lectura i l'accés a la informació i al coneixement. 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

  • Conèixer el funcionament, els serveis i l'emplaçament de la biblioteca.
  • Fomentar l'ús de la biblioteca com a element incentivador de la lectura, especialment en els infants i joves.
  • Mostrar els diferents tipus de recursos en què es pot trobar informació.
  • Donar a conèixer el fons de la biblioteca.

Activitats

1. Visita a la biblioteca

Consisteix en: explicació detallada del funcionament dels serveis que es posen a l'abast dels infants i joves; formació sobre les particularitats dels diferents tipus de documents, centrada en els propis de la sala infantil i a partir del contacte directe de l'alumnat amb diferents materials; i presentació del catàleg informatitzat i dels criteris per a la recerca de documents.

Aquests continguts s'adapten a cada etapa educativa i es procura incloure-hi sempre un component lúdic per tal de motivar els infants i joves. 

 

2. Classe a la biblioteca, a càrrec del docent

Podeu venir a fer una classe sobre un tema en concret amb materials del fons de la biblioteca i amb recursos de l'equipament.   El personal de la biblioteca s'encarrega de donar la benvinguda i de fer la presentació de l'equipament. Cal sol·licitar-ho prèviament. 

 

3. Suport i assessorament a la comunitat educativa

-Assessorament a les biblioteques escolars (tant pel que fa a fons documental, procés d'esporga, com a ambientació i, finalment, dinamització d'activitats). Aquest assessorament es pot fer tant a equips docents, com a AMPA / AFA o comissions mixtes. Personalitzat segons el cas concret.

-Préstec de lots de llibres de temàtiques específiques. Personalitzat segons el cas concret.

- Subministrament de guies bibliogràfiques de temes d’interès curricular.

- Recomanacions de lectura en període de vacances (nadal, pasqua, estiu), etc. Personalitzat segons necessitats.

 

Persones destinatàries

Tots els nivells educatius: escola bressol / educació infantil / educació primària / educació secundària / batxillerat / mòduls formatius / educació d'adults

 

Els serveis de suport i assessorament van dirigits a equips docents i a grups de famílies i AMPA /AFA.