Descobreix l'artista

Temes: Cultura
Eix temàtic: Educació artística

El projecte “Descobreix l’artista” vol posar en relació les pràctiques artístiques generades per artistes de la ciutat amb l’alumnat dels centres escolars. Ho fa a partir d'una sèrie d’activitats artisticoeducatives que tenen com objectiu conèixer com és el procés creatiu de l'artista.

El contingut de les activitats depèn de cada artista. Per això, oferim tallers d’experimentació que tracten diferents llenguatges com poden ser: la il·lustració, la pintura, la performance...

Aquesta sessió va acompanyada d’un dossier explicatiu sobre l’artista.

Nombre de sessions: 8

Competències

  • Artística i cultural
  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • Social i ciutadana

Objectius

- Conèixer l’artista, la seva obra i el seu procés creatiu.

- Interactuar mitjançant un treball proposat per l’artista.

- Observar les maneres de treballar, els problemes amb què es troben els artistes, les decisions que han de prendre, etc.

- Conèixer una part del món de l’art que sovint resulta desconeguda.

Activitats

L'alumnat, de forma col·lectiva, haurà de fer un exercici pràctic en el qual aplicarà una tècnica explicada prèviament per l'artista resident.

 

Materials de suport:

En acabar l'activitat, l'alumnat s'emportarà a l'escola un dossier artisticoeducatiu en què podrà continuar treballant el que ha après durant la visita.

Persones destinatàries

Alumnat de cicle superior d'educació primària , 1r ESO i 2n ESO

Observacions

Grups de màxim 25 alumnes