Descoberta dels espais verds escolars

Activitat educativa per conèixer  i fomentar la biodiversitat present  a l’espai verd del centre ( bassa, hort o jardí temàtic )o, de forma genèrica, al pati del centre escolar

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Donar a conèixer i identificar la vegetació i/o la fauna presents als espais verds dels centres educatius.
  • Aprendre  quins elements poden afavorir la presència de fauna  als espais verds dels centres educatius.

Activitats

Les activitats poden ser diverses:  fer un taller a l’hort per aprendre a conrear les diferents verdures i hortalisses, fer un testing d’insectes, construir i instal·lar caixes niu i  controlar-ne l’ocupació, o fer un hotel d’insectes, en funció dels interessos dels centres educatius. 

Persones destinatàries

Educació infantil, Educació primària, Educació secundària

Alumnat de P3 fins a 4t d'ESO