Del camp a la taula: aprofita els aliments, rebel·la’t pel clima!  

Temes: Turisme
Categories: Gastronomia i Producte Local
Nivell educatiu: Educació secundària
Eix temàtic: Educació ambiental

 

El taller apropa el repte ambiental i social del malbaratament i l’aprofitament alimentari als i les joves. Busca fomentar el coneixement sobre aquest desafiament global, que està estretament lligat al context de lluita davant el canvi climàtic.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Conèixer les causes i les conseqüències del malbaratament alimentari.
  • Analitzar les conseqüències ambientals que se’n deriven i vincular-les amb el context d’emergència climàtica.
  • Fomentar la reflexió sobre temes com: desigualtats socials, consum responsable, sostenibilitat, sistemes agroalimentaris, sobirania alimentària, desigualtats Nord-Sud.
  • Analitzar críticament l’entorn i entendre la relació global-local.
  • Idear solucions col·lectives i comunitàries per fer front als reptes socials i ambientals presentats.
  • Repensar els nostres models i hàbits de consum, així com la relació amb el nostre entorn, i fomentar una actitud solidària, sostenible i compromesa.

Activitats

L’activitat comença amb un joc de rol que permet iniciar la reflexió posterior sobre el tema; de manera que són els mateixos joves qui, amb dinàmiques participatives,  arriben a les conclusions sobre quines són les causes i les conseqüències del malbaratament alimentari. A través d’eines participatives també analitzem els impactes ambientals que es deriven de tot això i obrim un espai de reflexió i debat. Una vegada coneguda la problemàtica, acabem amb un taller de generació d’idees per pensar solucions col·lectives per fer front al repte presentat.

Persones destinatàries

Educació secundària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

Alumnat de secundària