DeBAT A BAT, llegir i llegir-se

Nou format d'activitat on es viatja per l’art, la literatura i la filosofia a través de l’àlbum il·lustrat.

Objectius

  • Reflexionar i desenvolupament de l’esperit crític.
  • Comprensió lectora d’idees no evidents.

Activitats

Els llibres i altres objectes seran mirats i explorats de manera participativa en grups reduïts. A través de diferents temàtiques i àlbums, els joves poden debatre sobre la identitat, la solitud, els seus desitjos i somnis, etc.

Persones destinatàries

Educació secundària

Observacions

90 minuts per grups de màxim 20 alumnes.

En cas de grups de més de 20 es dividirà i una meitat farà lectures relacionades a la sala principal de la biblioteca mentre els altres fan l’activitat i després canviaran, i durarà en total 3h.

Per més informació contacteu amb la biblioteca (pregunteu per Ana o Azahara), al telf. 933 70 51 52