d’activitats complementàries

L'objecte d'aquesta subvenció és que els centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria puguin accedir a una subvenció que els permetrà administrar els recursos necessaris en els casos detectats per tal d’assegurar que tots els infants i joves puguin participar en les activitats educatives complementàries que organitzen els centres educatius en el curs 2022-23.

Se subvencionaran els programes i les activitats complementàries organitzades pels centres educatius de la ciutat dins de la seva programació de curs:

  • Sortides educatives
  • Colònies
  • Estades
  • Qualsevol altra activitat complementària inclosa en el programa del curs

     

 

Persones destinatàries

Requisits dels centres beneficiaris: ser un centre reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat que imparteix educació infantil (2n cicle), primària, ESO, cicles formatius d'FP de grau mig o batxillerat  i que té seu a la ciutat.