Contes del món

Temes: Educació
Eix temàtic: Interculturalitat

Narració de contes de diversos indrets del món que ajuden a comprendre la diversitat de cultures, que es materialitzen en valors i comportaments diversos

 

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

- Treballar els valors de l'amistat i la solidaritat.

- Reconèixer la diversitat de forma positiva.

 

Activitats

Narració de contes teatralitzats

Persones destinatàries

Alumnat de cicle inicial de primària