Conte per a la convivència: “La urbanitat”

Temes: Persones
Categories: Convivència i Civisme
Eix temàtic:

Taller participatiu “Contes per conviure: La urbanitat?” La urbanitat és la manifestació externa del respecte envers les altres persones. Està formada per un conjunt de normes relacionades amb la convivència. Explicarem als infants un conte que explica aquest concepte i conté, també, figuradament els valors que afavoreixen la convivència veïnal. Deixarem un espai perquè els infants puguin interpretar els personatges del conte i, finalment, farem una reflexió conjunta.

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

Treballar els valors que afavoreixen la convivència a les comunitats veïnals:

  • Obrir un espai de reflexió entorn als valors que afavoreixen la convivència.
  • Escoltar i recollir els valors que són importants a la infància a l’hora de conviure en una ciutat.
  • Donar exemples concrets de com podem posar en pràctica aquests valors a la nostra quotidianitat.
  • Enriquir el treball del Servei de Bon Veïnatge i Convivència integrant la mirada dels infants al voltant de la convivència.

Activitats

Contacontes per conviure. Espai de reflexió.

Materials de suport:

Roba per disfressar-se dels personatges, guixos i pissarra

Persones destinatàries

1r Primària, 2n Primària, 3r Primària