Contacontes de gènere

Taller en què s'explica un conte amb temàtica de gènere, i es treballen els continguts i les reaccions a la història de forma activa i vinculada a les experiències dels nens i nenes

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Promoure l’adquisició de valors i aptituds més enllà dels que tradicionalment s’atribueixen a la feminitat o la masculinitat
  • Donar expressió i valor a les diferents formes de viure la identitat de gènere, l’amor i la família
  • Abordar l’educació en igualtat a través de recursos lúdics, creatius i didàctics

Activitats

-Per a l’alumnat:

Contacontes per contribuir al desenvolupament de la igualtat entre l’alumnat. Es fomentarà la participació i la interacció a través de la reflexió, així com la indagació per identificar rols i estereotips de gènere.

-Per a les AMPA/ AFA:

Taller vivencial en què, a través de contes i d’altres dinàmiques, es reflexionarà sobre com ens afecta i ens ha afectat el sexisme, i s’explicarà què proposa la coeducació.

  • Lluita contra estereotips sexistes: com donar suport als nostres fills i filles en aquest procés
  • Prevenció de l’homofòbia i la transfòbia 
  • Valorar el món considerat tradicionalment femení (el món privat, de les tasques de casa, expressió de les emocions, etc.) 

-Per al professorat (opcional): sessió complementària als tallers, per fer una assessoria en matèria de coeducació, contes no sexistes o atenció a la vessant emocional.

Persones destinatàries

Alumnat de cicle inicial i cicle mitjà d'educació primària, educació especial, AMPA/AFA i professorat

Observacions