Conèixer la història del Prat

Coneixes la història de la teva ciutat? Quins van ser els primer pobladors del Prat? A què es dedicaven? Quan va créixer la ciutat? 

Vine a l’arxiu a fer una aproximació a la història del Prat, des dels seus inicis fins a l’actualitat. T’explicarem com vivien els nostres avantpassats i com ha evolucionat la ciutat. 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Apropar l’alumnat al coneixement de la història del Prat 
  • Conèixer les fonts documentals 
  • Aprofundir, des de la perspectiva local, en continguts del temari escolar 
  • Millorar el coneixement de l’entorn humà i social de l’alumnat 

Activitats

Xerrada a partir de recursos audiovisuals. Es motiva l’alumnat perquè participi en l’activitat expressant la seva opinió i responent les qüestions que es plantegin. 

Els recursos emprats són: xerrades, amb suport audiovisual o gràfic, adaptades als nivells educatius i una fitxa didàctica per treballar-la a l’aula després de la visita. 

Persones destinatàries

Alumnat d’educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria i altres col·lectius, prèvia demanda. 

Observacions

Grup de màxim una aula 

Durada: 1 hora