Coneix el Servei Educatiu del Prat, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Serveis

El Servei Educatiu del Departament d'Educació et convida a un cafè. En aquesta trobada, les persones dels serveis educatius (CRP, LIC, EAP i CREDA) que al llarg del curs us donem suport en la tasca docent, volem exposar-vos les nostres línies d'actuació i els serveis que oferim als centres educatius.

Competències

 • Artística i cultural
 • Comunicativa lingüística i audiovisual
 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • En el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Matemàtica
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Conèixer el funcionament, els serveis i l'emplaçament dels Serveis Educatius del Prat.
 • Conèixer els perfils professionals dels Serveis Educatius del Prat.

Activitats

Visita per conèixer els equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies):

 • CRP: el Centre de Recursos Pedagògics dona suport a l'activitat pedatògica dels centres i de l'entorn, i a la tasca docent del professorat.
 • EAP: l'Equip d'Assesorament i Orientació Psicopedagògica dona suport psicopedagògic als centres docents.
 • ELIC: l'Equip LIC porta a terme tasques d'assessorament als centres amb relació a la Llengua, la Interculturalitat i la Cohesió Social, i al Pla Educatiu d'Entorn.
 • CREDA: els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius col·laboren amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s'adeqüi a les necessitats educatives de l'alumnat  amb deficiències auditives greus i permanents amb transtorns del llenguatge.
 • Altres: promotors, secretaria...

Persones destinatàries

Professorat

Professorat dels centres educatius