Coneguem els nostres parcs

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació ambiental

Activitat educativa que pretén donar a conèixer, principalment, un dels valors ambientals dels parcs urbans de la ciutat: la biodiversitat

Competències

  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Descobrir de manera activa alguns dels valors ambientals del parc Nou.
  • Donar a conèixer la biodiversitat del parc.
  • Acostar els infants a les plantes i animals tot observant-ne les característiques i particularitats.
  • Aprendre a identificar espècies amb claus dicotòmiques senzilles.
  • Reflexionar sobre la importància de la implicació de les persones en la conservació de l’espai públic.

Activitats

 

Activitat educativa que pretén donar a conèixer, principalment, un dels valors ambientals del parc: la biodiversitat.

Els alumnes es transformen en petits naturalistes i descobreixen el parc, la flora i la fauna que hi viuen, a través de l’observació, identificació, recollida de dades i interpretació de resultats. El treball se centra especialment en els ocells i els invertebrats.

Al llarg de l’activitat es fa esment del paper ambiental dels parcs en l’entorn urbà, així com de la importància de les nostres accions quotidianes per conservar l’espai.

Es pot visitar o bé el parc Nou o el parc del Riu, segons les necessitats del grup.

Persones destinatàries

Alumnat de 4t i 5è de primària

Observacions

 

Per a la sortida, cal portar aigua, roba i calçat comode.