Coeducació audiovisual per a primària

Temes: Educació
Categories: Activitats educatives
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Sensibilització en clau de gènere

Activitat participativa en què projectarem diferents fragments audiovisuals (fragments de pel·lícules, sèries, publicitat, campanyes, resultats de tallers, etc). A partir dels comentaris del que veiem, es llançaran preguntes als i les participants per tal que puguin intervenir en la reflexió conjunta sobre els continguts.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Què treballem?

o   Identificar el paper de l’audiovisual en la configuració de les indentitats des de la infància.

o   Desenvolupar una mirada activa i crítica cap als missatges que transmeten els mitjans audiovisuals.

o   Conèixer els mecanismes de construcció dels personatges de les pel·lícules i la participació en la configuració d’arquetips.

Materials de suport:

Si l'activitat es fa presencialment, caldrà un projector. Si es fa en línia, caldrà que les persones participants disposin d'un dispositiu per connectar-se a una xerrada virtual. 

Persones destinatàries

Mares i Pares

Activitat adreçada a les famílies i a la ciutadania, en cas que l'AFA organtizadora vulgui que sigui oberta a la ciutat en el marc del PratFamílies. Si és així, se'n farà difusió, també, des de mitjans municipals, Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l'adreça electrònica següent: dones@elprat.cat