Cens d'orenetes

A l'activitat es realitzarà un control de la població d'orenetes de cua blanca presents al nucli urbà.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Donar a conèixer els aspectes més destacats de la biologia de les orenetes i el seu valor dins l’ecosistema urbà
  • Fomentar l’observació de la natura en l’àmbit urbà
  • Promoure la participació de l’alumnat en iniciatives de ciència ciutadana

Activitats

L’activitat consta de dues sessions: una de presentació, a l’aula d’una hora de durada, en la que s’explica la metodologia a seguir durant la segona sessió. La segona consitsteix itinerari urbà, localitzant i observans nius d’oreneta, per detectar la seva presència. Les dues sessions es poden fer en un matí, tres hores en total com a màxim.

Persones destinatàries

5è Primària, 6è Primària, 1r ESO, 2n ESO

Alumnat de cicle superior d’educació primària i  1r i 2n d’educació secundària obligatòria