Biblioteca Antonio Martín. Recursos i assessorament als centres educatius

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares, Professorat
Eix temàtic: Suport a la tasca pedagògica

Recursos relacionats amb l’ús de la biblioteca com a servei públic del municipi, amb la descoberta del potencial informatiu al qual dóna accés i amb la lectura
com a activitat de plaer personal.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal

Objectius

  • Conèixer el funcionament i l’emplaçament de la biblioteca com a servei públic del municipi. 
  • Fomentar l’ús de la biblioteca com a element incentivador de la lectura, especialment en els infants. 
  • Valorar el llibre i la informació de qualitat com a elements formatius. 
  • Facilitar formació per a l’ús de la informació al llarg de la vida. 
  • Mostrar els recursos documentals de què disposen els infants com a suport al seu desenvolupament. 
  • Aportar elements crítics per a l’avaluació dels continguts dels contes. 

Activitats

Visites concertades a la biblioteca Antonio Martín, assessorament a les biblioteques escolars, préstec de lots de llibres, préstec d’exposicions bibliogràfiques i temàtiques, subministrament de guies bibliogràfiques de temes d’interès curricular, assessorament en la formació d’usuaris, etc.