Autòpsia de residus

Temes: Ciutat i Territori
Categories: Educació ambiental
Nivell educatiu: Educació Especial
Eix temàtic: Educació ambiental

S'analitza quin tipus de residus es troben a les bosses d'escombraries  i si s'han abocat al contenidor corresponent o no.  Es van separant les diferents fraccions i es quantifiquen. A més a més, s'expliquen els principals perjudicis de llençar els residus on no toca i els objectius que tenim com a ciutat. Es tracta d'una activitat experimental de fort impacte.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

 

  • Identificar els diferents tipus de materials i classificar-los com a residu. Impacte del consum.
  • Pendre consciència de la gestió  dels residus.
  • Prendre consciència de la importàcia que  tenen les nostres decisions per al medi ambient.

Persones destinatàries

Alumnat de 5è i 6è d'educació primària, 1r i 2n d'educació secundària i alumnat amb necessitats educatives especials.

Observacions

Aquesta activitat pot complementar el suport a la gestió dels residus escolars.