Aules amb bon  tracte: "Un dia seré gran, molt gran"

Temes: Educació
Categories: Activitats educatives
Eix temàtic: Intergeneracional

L’activitat “Un dia seré gran, molt gran” vol aconseguir que els infants vegin la vellesa com una etapa més de la vida de les persones i de la SEVA PRÒPIA VIDA. Volem treballar especialment l’EMPATIA i el RECONEIXEMENT com a punt de partida per al bon tracte. La idea és que els infants es posin a la pell d’una persona gran i s'imaginin com seran ells en aquesta etapa.

A través de les fitxes de suport volem aconseguir que els infants es facin una idea global d’aquesta etapa vital, i que vegin la gent gran com un col·lectiu molt divers (amb gent molt activa, dependent, que treballa, molt oberta, solitària…).

A partir d’aquesta primera aproximació, els serà més fàcil fer l’activitat que els proposem: fer un dibuix amb el títol “Un dia seré gran, molt gran”,  S’han de presentar en un únic full de paper de color blanc DIN A4. En el dors de cada dibuix hi ha de figurar el nom i els dos cognoms de l’autor/a, l’edat i el curs, i les dades del centre escolar.

 

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

-          Promoure el bon tracte a la gent gran a partir del reconeixement i de l’empatia.

-          Reconèixer la vellesa com una etapa més del cicle vital.

-          Entendre la vellesa com un nou cicle ple d’oportunitats i d’experiències noves.

-          Prendre consciència de la manca d’autonomia que tenen algunes persones grans i de la  importància de la cura.

-          Reflexionar sobre les relacions intergeneracionals.

Activitats

A principi de curs, cada classe rebrà inesperadament un sobre en què es demanarà la seva col·laboració a la campanya "Tracta’m bé". Hi haurà una carta poder treballar la temàtica.

Persones destinatàries

Alumnes del cicle inicial