Assessorament i suport en la gestió de conflictes

Temes: Educació, Persones
Categories: Convivència i Civisme
Nivell educatiu: Mares i Pares, Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

Assessorament i suport amb relació a la gestió de conflictes que es puguin detectar a l’aula, o a qualsevol altre espai del centre escolar, quan es consideri que per la seva complexitat i/o dimensió tenen projecció comunitària.

Objectius

  • Millorar la convivència al centre entre els diferents agents de la comunitat educativa
  • Corresponsabilitzar les famílies amb el projecte educatiu del centre

Activitats

  • Orientació i suport als equips directius i al professorat amb relació a els conflictes que considerin que poden tenir projecció comunitària
  • Creació d’espais de diàleg i reflexió amb els equips directius dels centres educatius per tal d’emmarcar el projecte d’intervenció.
  • Intervenció, des del model de mediació, en les famílies en què es consideri necessari intervenir.

Persones destinatàries

Professorat i equips directius d’educació primària i educació secundària