APS Connecta jove

Programa d’Aprenentatge Servei (APS) que impulsa la participació dels i les joves a la comunitat per mitjà d’accions formatives orientades a les competències digitals bàsiques per a la utilització profitosa de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Es tracta d’un programa intergeneracional, educatiu i social, adreçat als instituts que formen part del projecte de Diversificació Curricular Ciutat del Prat i als que porten a terme l'assignatura de Servei Comunitari.
Els i les joves que proposi el centre impartiran tallers d’informàtica i competències digitals a persones adultes. 

Competències

 • Comunicativa lingüística i audiovisual
 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • En el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Formar els i les joves i promoure la seva participació com a agents promotors de la societat de la informació i la inclusió social.
 • Reforçar en els i les joves participants les habilitats comunicatives, d’organització i planificació de la feina.
 • Millorar les competències en l’ús d’Internet i promoure una navegació responsable entre els i les menors.
 • Crear llaços i vincles entre la ciutadania i potenciar les relacions intergeneracionals.
 • Impulsar el treball en xarxa i la col·laboració entre les entitats del tercer sector, la comunitat educativa i l’administració pública.

Activitats

El projecte s’estructura en dues fases: formació dels i les joves (desenvoluparà als centres educatius) i  formació als adults (es desenvoluparà en diferents equipaments de la ciutat).

Persones destinatàries

Alumnat de 4t d’ESO dels centres educatius que han signat el conveni del projecte de Diversificació Curricular Ciutat del Prat i que tinguin desplegat el projecte de Servei Comunitari

Observacions

Es preveu fer un acte de cloenda, obert a l’alumnat participant i les seves famílies, en què es lliurarà un diploma de participació.

Aquesta activitat s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn i es programa dins el marc de treball de la Xarxa d’Orientació del Prat.

La previsió del nombre de places és de alumnes. Aquestes places s’hauran de distribuir entre els centres que sol·licitin l’activitat.