Alumnes gestors del territori

 

Gestió dels espais naturals del municipi, prioritariament dels protegits i gestionats pel Consorci del Espais naturals del Delta del Llobregat

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Donar a conèixer  les tasques de manteniment que implica la gestió del Espais Naturals.
  • Reforçar la formació i els coneixements de l’alumnat en relació amb el medi natural protegit del municipi.
  • Oferir suport als centres educatius del municipi que tenen el distintiu d’Escola Verda.
  • Crear xarxa entre les diverses entitats municipals vers la cura del medi natural del Prat de Llobregat.

Activitats

Les activitats proposades actualment són diverses: realització d’un cens d’aus hivernants, retirada d’espècies vegetals exòtiques, plantacions d’espècies autòctones, cens d’orquídies, . La durada pot ser variable entre 3 i 4 hores. 

Persones destinatàries

Alumnat cicle superior de primària i d'educació secundaria obligatória 

Observacions

membres del comitè ambiental i/o delegats i delegades verdes, i/o alumnes que participin a les activitats en el pla de sostenibilitat del centre educatiu