7es Jornades esportives a la platja

Temes: Esports
Categories: Actes Esportius
Eix temàtic: Educació física i esportiva

Seguint la metodologia d'Aprenentatge Servei, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior de l'Institut Les Salines organitza tot un conjunt de modalitats esportives adaptades a l'entorn marítim per a l'alumnat de l'ESO.

 

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

- Fomentar la pràctica de l'activitat física entre la població jove de la ciutat.

- Fomentar el civisme com una actitud per a la convivència, la mediació educativa, la coeducació, la interculturalitat i l'atenció a la diversitat mitjançant les activitats fisicoesportives.

- Donar a conèixer l' activitats físiques esportives.

- Vetllar perquè l'alumnat de la família professional de l'activitat física de l'Institut Les Salines assoleixi la competència professional d'organització d'esdeveniments esportius. 

Activitats

Handbol de platja, tennis de platja i ultimate o bé vòlei platja, korfball i rugbi de platja (hi pot haver agrupacions diferents dels esports)

 

Persones destinatàries

Alumnat de 3r o 4t d'ESO.

Observacions

L'activitat forma part del projecte de dinamització esportiva als centres de secundària, que recull altres propostes relacionades. Es farà una distribució equilibrada d'activitats del projecte entre els centres sol·licitants el més equilibrada possible, atenent a les possibilitats organitzatives del centre.

En el cas d'aquesta activitat es podrà atendre només a un sol centre segons número d'alumnes del cicle formatiu organitzador (aprox. 60 alumnes).