5es  Jornades esportives a la platja

Temes: Esports
Categories: Actes Esportius
Eix temàtic: Educació física i esportiva

Seguint la metodologia d'Aprenentatge Servei, l'alumnat del cicle formatiu de grau superior d'Animació d'activitats físiques i esportives de l'institut Les Salines organitza tot un conjunt de modalitats esportives adaptades a l'entorn marítim per a l'alumnat de l'ESO.

 

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

- Fomentar la pràctica de l'activitat física entre la població jove de la ciutat.

- Fomentar el civisme com actitud per a la convivència, la mediació educativa, la coeducació, la interculturalitat i l'atenció a la diversitat mitjançant les activitats fisicoesportives.

- Donar a conèixer l'institut Les Salines com a centre de referència en formació i pràctica de les activitats físiques esportives.

- Vetllar perquè l'alumnat de la família professional de l'activitat física de l'institut Les Salines assoleixi la competència professional d'organització d'esdeveniments esportius. 

Activitats

Handbol de platja, tennis de platja i ultimate o bé vòlei de platja, korfball i rugbi de platja (hi pot haver agrupacions diferents dels esports)

 

Persones destinatàries

Alumnat de 3r i 4t d'ESO 

Observacions

L'activitat forma part del projecte de dinamització esportiva als centres de secundària, que recull altres activitats relacionades. Es farà una distribució equilibrada de centres i activitats atenent a les possibilitats organitzatives del centre.