24 hores en autobús

Visita guiada a la cotxera d'autobús d’Horta (Barcelona)

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

Conèixer el funcionament general de la xarxa d’autobusos. Es dona una importància especial a les tasques que s’han de dur a terme a causa del vandalisme i dels comportaments inadequats d’alguns usuaris i usuàries. 

Persones destinatàries

Alumnat de cicle superior d’educació primària