23a Jornada d'Orientació Acadèmica i Professional (JOAP)

Jornada en què professionals de les diferents universitats i dels instituts de formació professional del Prat de Llobregat que imparteixen cicles formatius de grau superior, faciliten informació, orientació i assessorament als estudiants de batxillerat, cicles formatius de grau superior i del CFA Terra Baixa pel que fa als estudis universitaris i de formació professional de grau superior, així com de les seves respectives sortides laborals i professionals

Competències

 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Aportar elements de reflexió per a la tria d’estudis superiors: FP i universitat.
 • Donar a conèixer els diferents estudis universitaris amb més demanda entre l’alumnat, els seus diferents plans d’estudi i les sortides respectives.
 • Donar a conèixer els cicles formatius de grau superior que s’imparteixen a la nostra ciutat i que tenen més demanda entre l’alumnat, i les sortides professionals respectives. 

Activitats

 • Sessió central adreçada a l'alumnat de 2n de batxillerat 
 • Xerrades específiques d’estudis superiors, a càrrec de professors/ores i altres professionals de les principals universitats catalanes, i dels cicles formació de grau superior que s’imparteixen a la nostra ciutat
 • Fira informativa
 • Punt d'orientació personalitzada
 • Punt El Lloro

Persones destinatàries

Alumnat de 2n de batxillerat, de cicles formatius de grau superior i del CFA Terra Baixa

Observacions

Aquesta activitat es programa en el marc de treball de la Xarxa d'Orientació del Prat.