Transparència

L'Ajuntament del Prat ha creat la nova regidoria d'Economia, Bon Govern i Transparència, de la qual es farà càrrec, sense retribució econòmica, el regidor Lluís Mijoler (ICV-EUiA). 

Entre les tasques d'aquesta nova regidoria figuren participar en l'elaboració del pressupost de 2017, coordinar i donar un nou impuls a tots aquells aspectes relacionats amb la transparència, i elaborar un nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) que haurà de ser consensuat amb la resta de l'equip de govern i amb els partits de l'oposició.

Més a llarg termini, els objectius més importants d'aquesta nova regidoria són millorar l'administració municipal amb la implantació definitiva de la tramitació electrònica, modernitzant així les relacions de la ciutadania amb el govern local, així com impulsar la introducció de clàusules ètiques i socials en la contractació.

Web de Transparència

Espais de participació ciutadana

Consell municipal de serveis socials

Òrgan de consulta i recollida de propostes de la ciutadania.

Consell de la gent gran

Òrgan consultiu i de participació de la gent gran al Prat de Llobregat.

Consell de les Dones del Prat

Òrgan de participació ciutadana per impulsar polítiques de gènere al municipi.

Consell dels Infants

Òrgan de participació dels infants, emmarcat a “El Prat, ciutat dels infants”.

Consell Municipal de Comerç

Òrgan permanent de participació sectorial.

Consell Municipal de les persones amb discapacitat

Òrgan consultiu i de participació de les persones amb discapacitat del Prat.

Taula de Nova Ciutadania

Òrgan de caràcter consultiu en l’àmbit de l’acollida de persones immigrades.

Comissió de cultura popular i tradicional

Espai de coordinació i dinamització de la cultura folklòrica a la ciutat.

Processos participatius

Com volem que sigui el Carnaval?

Procés de revisió i millora per actualitzar aquesta celebració. - Procés finalitzat -