Modalitat 7: Projectes audiovisuals

Projectes en fase de producció i rodatge de propostes audiovisuals per artistes i agents culturals del Prat (persones interessades en la creació audiovisual, creadors/es, director/es, i agents i entitats culturals, educatives i socials en general, sense límit d’edat, residents al Prat o que puguin justificar-ne el vincle).

Impulsa: Centre d'Art Torre Muntadas

Es valorarà que els projectes es puguin relacionar amb els següents aspectes (no és necessari creuar-los tots):

  • Que els projectes, temes i propostes treballin des del context com a tema, argument i espai d’acció i relació.
  • Que consolidin la xarxa professional de context i/o acostin el fet audiovisual a la ciutadania.
  • Que es generin vincles i xarxes amb persones, entitats i comunitats del territorio
  • El grau d’innovació i la recerca de nous llenguatges.
  • L’aportació de un punt de vista personal, abordant temes contemporanis d’unamanera critica i significativa.
  • La capacitat d’innovar en els formats audiovisuals, en contacte amb altrespràctiques artístiques i branques de coneixement.
  • La capacitat de projecció i contacte amb l’escena audiovisual més enllà del Prat.

 

Els projectes audiovisuals no segueixen els processos d’acompanyament de la convocatòria com la resta de modalitats, es tracta d’una beca econòmica autogestionada per l’artista o col·lectiu. L’acceptació de la beca suposa la realització d’una presentació pública, sigui en format físic o virtual. La presentació, a més a més de la possibilitat de projectar la peça realitzada, pot incloure altres formats, segons el moment de producció en el que es trobi el projecte. Aquest acte final de presentació i la seva difusió comptarà amb el suport del programa /Unzip en la seva comunicació. La producció serà a càrrec del projecte.