Modalitat 5: Audiovisual comunitari

Projectes d’acció comunitària que treballin els conceptes de barri, identitat i comunitat a través dels llenguatges i les eines audiovisuals des de la cocreació.

Entenem per acció comunitària projectes que generen vincles i promouen relacions entre les persones del territori, per a la transformació sociocultural del seu context quotidià, i en què els veïns i veïnes són els protagonistes del procés de canvi i millora.

Impulsa: Centre Cívic Palmira Domènech

Es valora:

  • La capacitat del projecte de connectar amb activitats que ja es realitzen i es promouen des del centre, especialment, aquelles que tenen a veure amb l’àmbit tecnològic, de la gastronomia, el treball intergeneracional o la igualtat de gènere.
  • Propostes dinàmiques i dispositius artístics comunitaris que es plantegin des de la cocreació amb els diferents grups i entitats de l’entorn i/o que tenen residència a l’equipament.
  • Es valorarà molt positivament que s’orienti i es proposi amb quins agents i col·lectius específics de l’entorn es planteja desenvolupar la proposta.
  • La capacitat d’activar relacions i espais de diàleg per debatre sobre l’entorn i la comunitat.
  • Que el projecte contempli accions que fomentin l’esperit crític en la lectura i la producció audiovisual dels veïns i veïnes.
  • Que el procés possibiliti l’intercanvi de sabers i nous coneixements i que esdevingui enriquidor per a totes les persones que hi participen