Modalitat 4: Art i educació

Propostes que analitzin, investiguin i/o produeixin zones de contacte entre el món artístic i l’educatiu.

Possibles camps d’acció dels projectes: associacions, agents i iniciatives socials, equipaments i serveis a la ciutat, centres i iniciatives educatives formals i no formals del Prat.

Impulsa: Escola d'Arts del Prat

Es valora:

  • El grau de coneixement i aproximació als contextos d’intervenció amb els quals es vol establir col·laboració.
  • La generació de processos de co-aprenentatge i espais cooperatius d’ideació, negociació i producció entre els diferents participants i interlocutors.
  • La generació de transferències de sabers, a partir d’experiències artístico-educatives, entre la producció artística, el teixit educatiu i la realitat social i ciutadana.
  • L’activació dels contextos educatius i socials com a focus de reflexió i producció cultural