Modalitat 3: Exposició

Idees inicials i preprojectes d’exposició individual o col·lectius a la Sala d’Art Josep Bages. S’hi poden presentar persones interessades en la pràctica artística que vulguin desenvolupar una part d’un projecte o treball, una primera iniciativa o esbós d’una idea i trobar connexions amb altres propostes, en un context d’intercanvi.

Poden ser agents culturals diversos: artistes, creadors/es, comissaris/es, professionals de la mediació, col·lectius, associacions, centres educatius, etc.

Impulsa: Centre d'Art Torre Muntadas

Objectius:

  • Adaptar els procediments de la convocatòria a la diversitat d’apropaments a la creació i inquietuds dels agents culturals del Prat.

  • Generar possibilitats de contacte i intercanvi entre tots els preprojectes presentats a la convocatòria en la modalitat Exposició.

  • Oferir un entorn de co-aprenentatge, autogestió responsable i suport a la creació en les diferents fases d’una idea i projecte.

  • Generar i aplicar, a partir d’un procés col·lectiu, lògiques comunitàries en la presa de decisió i la selecció del projecte d’exposició de la convocatòria.

Un procés de contacte, intercanvi i selecció comunitària

El projecte de la modalitat Exposició de la convocatòria serà seleccionat entre totes les persones, col·lectius i agents culturals que participin en els processos del LAB LAIKA - llançadora de projectes (juny-juliol). Tots els pre-projectes es presenten en unes jornades pensades amb aquesta finalitat. D’aquestes presentacions se seleccionen fins a quatre propostes que es desenvolupen al laboratori de creació i formació LAB LAIKA - llançadora de projectes.

El laboratori es desenvolupa en 3 fases:

Fase 0: Presentació de portafolis (5 - 12 de juny)

Presentació conjunta de totes les propostes presentades a la convocatòria, intercanvi, debat i selecció col·lectiva, a partir d’uns criteris consensuats entre les persones participants. D’aquesta fase sortiran escollits fins a quatre preprojectes.

Fase 1: Realització del LAB LAIKA - Llançadora de projectes (19, 26 de juny/ 3, 10, 17, 24 de juliol)

Els preprojectes seleccionats realitzaran una primera fase de proves de les seves propostes, durant set sessions de treball obertes, amb l’acompanyament de l’equip /Unzip Torre Muntadas i altres professionals de referència.

Fase 2: Continuïtat d’un dels projectes del LAB LAIKA a la Convocatòria

Els preprojectes desenvolupats a la fase anterior, decidiran conjuntament la proposta que continuarà desenvolupant-se com a projecte de la modalitat Exposició de la Convocatòria /Unzip 2020. A partir d’aquest moment, la proposta seleccionada iniciarà un nou període de treball i aprofundiment, amb l’acompanyament de l’equip d’/Unzip Torre Muntadas. El projecte final es presenta al mes de desembre de 2020 a la sala d’Art Josep Bages o/i de manera virtual. Consulta el document específic de preprojecte expositiu.