Modalitat 2: Art al Barri

Projectes d’acció artístico-comunitària que treballin els conceptes de barri, identitat i comunitat amb els barris de Sant Jordi - Ribera Baixa com a marc.

Entenem per acció comunitària projectes que generen vincles i promouen relacions entre les persones del territori, per a la transformació sociocultural del seu context quotidià, i en què els veïns i veïnes són els protagonistes del procés de canvi i millora.

Impulsa: Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa 

Es valora:

  • La capacitat del projecte de connectar amb les activitats i propostes que ja es realitzen / promouen des del centre, així com de treballar principalment amb les entitats i grups en residència.
  • Accions i intervencions a l’espai físic, virtual i simbòlic del centre i del barri resultat d’un procés de cocreació amb les comunitats i entitats del CC Sant Jordi - Ribera Baixa per donar a conèixer la tasca que realitzen i promoure la participació del veïnat en les seves propostes.
  • L’ús de dinàmiques i dispositius artístics que faciliten espais de relació i co-generin propostes col·laboratives que es puguin sostenir en el temps.
  • La capacitat d’activar relacions i espais de diàleg per debatre sobre el barri que volem i el paper actiu de veïns/veïnes en la seva transformació.
  • Que el procés possibiliti l’intercanvi de sabers i nous coneixements i esdevingui enriquidor per a les persones participants.necessari.